Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57231
Title: Газотурбінна установка простого циклу потужністю 12 МВт з удосконаленою системою змащення
Authors: Ткаченко, Андрій Олексійович
Keywords: ГАЗОТУРБІННА УСТАНОВКА
ГАЗОДИНАМІЧНИЙ ПРОЦЕС
ТУРБІНА
КОМПРЕСОР
СИСТЕМА ЗМАЩЕННЯ
ПІДШИПНИК
ГАЗОМАСТИЛЬНИЙ ТЕПЛООБМІННИЙ АПАРАТ
ОХОЛОДЖЕННЯ МАСЛА
МАСЛОУЛОВЛЮВАЧ
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ткаченко Андрій Олексійович «Газотурбінна установка простого циклу потужністю 12 МВт з удосконаленою системою змащення»– Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 72 с.
Abstract: Пояснювальна записка до дипломної роботи «Газотурбінна установка простого циклу потужністю 12 МВт з удосконаленою системою змащення»: сторінки, таблиць, рисунків, 17 джерел. Об’єкт дослідження – проточна частина газотурбінної установки, система змащення газотурбінної установки. Предмет дослідження – термогазодинамічні процеси в проточній частині газотурбінної установки, функціональні процеси системи змащення. Мета дипломної роботи – профілювання проточної частини газотурбінної установки простого циклу потужністю 12 МВт, організація удосконалених функціональних процесів системи змащення за допомогою використання нових пристроїв. Метод дослідження – аналітичний і розрахунковий. Практичне значення результатів дипломної роботи визначається в можливості використання запропонованих заходів з удосконалення системи змащення з метою підвищення ефективності роботи газотурбінної установки і зниження експлуатаційних витрат.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. No 311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 14 «Електрична інженерія», Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програма «Газотурбінні установки і компресорні станції». Керівник роботи: старший викладач Нікітіна Галина Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57231
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ткаченко реп. Документ Microsoft Word.pdf821.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.