Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57195
Title: Організація просування транспортно-логістичних послуг на цільові ринки
Other Titles: Organization of promotion of transport and logistics services to target Markets
Authors: Клименко, Вікторія Вікторівна
Новальська, Надія Іванівна
Лозова, Ганна Матвіївна
Klymenko, Viktoriia Viktorivna
Novalska, Nadiia Ivanivna
Lozova, Hanna Matviyivna
Keywords: транспорт
логістика
послуга
ринок
transport
logistics
service
market
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський унівевситет
Citation: Клименко В.В., Новальська Н.І., Лозова Г.М. Організація просування транспортно-логістичних послуг на цільові ринки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ, Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника - 2022. - Вип. 18. - Т. 1. -С.16-32.
Series/Report no.: ;18
Abstract: Pинок транспортно-логістичних послуг через специфіку організації виробництва та надання послуг характеризується високим ступенем диференціації, динамічністю ринкових процесів, чутливістю до змін ринкової кон’юнктури, територіальною сегментацією. Визначено оптимальне сполучення елементів маркетингових комунікацій для сучасного транспортно-логістичного підприємства. Науковий інтерес представляє методологія аналізу цільового ринку та модель оцінки конкурентоспроможності транспортно-логістичного підприємства. Практичну значущість має методика розрахунку інтеграційного показника оцінки конкурентоспроможності транспортно-логістичного підприємства у вигляді математичної моделі, яка враховує специфіку функціонування підприємств транспортної галузі в умовах євроінтеграційного процесу.
Market of transport and logistics services due to the specifics of the organization of production and provision of services is characterized by a high degree of differentiation, dynamism of market processes, sensitivity to changes in market conditions, territorial segmentation. The optimal combination of elements of marketing communications for a modern transport and logistics company was determined. The methodology of the analysis of the target market and the model for the assessment of competitiveness of the transport and logistic enterprise, offered by authors. The authors represented in practice the method of calculating the integration indicator for assessing the competitiveness of the transport and logistics company in the form of a mathematical model that takes into account the specifics of the transport industry in the European integration process.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57195
ISSN: 2313-8246
DOI: 10.15330/apred.1.18.16-32
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послугItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.