Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57193
Title: Ефективність діяльності підприємств на ринку логістичних послуг в Україні
Other Titles: The efficiency of enterprises’ activity in the market of logistics services in Ukraine
Authors: Клименко, Вікторія Вікторівна
Лозова, Ганна Матвіївна
Klymenko, Viktoriia Viktorivna
Lozova, Anna Matviivna
Keywords: ринок
логістика
послуга
компанія
market
logistic
service
company
Issue Date: 2021
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Клименко В.В., Лозова Г.М. Ефективність діяльності підприємств на ринку логістичних послуг в Україні // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ, Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника - 2021. - Вип. 17. - Т.2. - С.94-108.
Series/Report no.: ;17
Abstract: Досліджено сучасний стан та основні тенденції розвитку ринку логістичних послуг в Україні. Проаналізовано десять найпотужніших логістичних компаній, що працюють в Україні з метою визначення їх конкурентних переваг та оцінки ефективності на ринку. Виявлено, що в першу п’ятірку логістичних компаній входять компанії-дочірні підприємства потужних мультинаціональних компаній, які сфокусовані на наданні інтегрованих логістичних рішень. Що стосується українських компаній-лідерів ринку, то вони націлені на пошук нішевих сегментів, пропонують своїм клієнтам унікальні програми логістичних послуг.
The current state and main trends in the development of the logistics services market in Ukraine have been studied. The ten top logistics companies operating in Ukraine were analyzed in order to determine their competitive advantages and evaluate their efficiency on the market. It was found that the top five logistics companies include subsidiaries of multinational companies that are focused on providing integrated logistics solutions. As for Ukrainian market-leading companies, they aim to find niche segments and offer their clients unique programs of logistics services.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57193
ISSN: 2313-8246
DOI: 10.15330/apred.2.17.94-108
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послугItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.