Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57133
Title: Газотурбінна установка ефективною потужністю 25 МВт з удосконаленням камери згоряння
Authors: Сембрат, А.П.
Keywords: КАМЕРА ЗГОРЯННЯ
ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАЗОТУРБІННА УСТАНОВКА
ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИЙ АГРЕГАТ
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: А.П. Сембрат Газотурбінна установка ефективною потужністю 25 МВт з удосконаленням камери згоряння – Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – 90 с.
Abstract: Об'єктом дослідження кваліфікаційної роботи є енергетичні газотурбінні установки (ГТУ). Предметом дослідження є газотурбінна установка для приводу нагнітача газу газоперекачувального агрегату. Мета дипломного проекту – розробка ГТУ ефективною потужністю 25 МВт на рівні ескізного проекту з удосконаленням камери згоряння, що значно покращує її техніко-економічні і екологічні характеристики. Метод дослідження –теоретичний та експериментальний, тобто аналіз функціональних параметрів і конструктивних схем, технічних рішень існуючих аналогів та прототипу. Встановлено, що впровадження сучасних підходів до техніко-економічних і екологічних характеристик ГТУ, що проектуються, досягається різними способами, одним з яких є розробка камер згоряння, що реалізують різни методи і способи, які пов’язані з повнотою згоряння, з застосуванням багато зонних жарових труб та каталітичних камер згоряння. Матеріали дипломного проекту рекомендується використати при розробках ГТУ, стендових випробуваннях ГТУ з метою їх подальшого впровадження в експлуатацію, та в навчальному процесі.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 14 «Електрична інженерія», Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програма «Газотурбінні установки і компресорні станції». Керівник роботи: кандидат технічних наук наук, доцент Козлов Володимир Вікторович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57133
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КвалРобБак_Сембрат.pdf3.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.