Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57126
Title: Газотурбінна установка для газоперекачувального агрегату ефективною потужністю 6,3 МВт з проміжним охолодженням
Authors: Отрощенко, В.В.
Keywords: ГАЗОТУРБІННА УСТАНОВКА
ТУРБОКОМПРЕСОР
ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК
ВУЗОЛ ТУРБІНИ ВИСОКОГО ТИСКУ
РОБОЧА ЛОПАТКА
ДИСК
ВАЛ
КАСКАД
ПРОМІЖНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Отрощенко В.В. " Газотурбінна установка для газоперекачувального агрегату ефективною потужністю 6,3 МВт з проміжним охолодженням "– Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – 90 с.
Abstract: У дипломній роботі представлено вирішення інженерно-дослідних задач, що визначені технічним завданням. Робота складається з аналітичного розділу, проектного розділу та навчально-дослідного розділу. Об'єкт дослідження роботи – газотурбінна установка. Предметом дослідження є газотурбінна установка (ГТУ) для приводу нагнітача газоперекачувального агрегату з удосконаленням робочого процесу. Метою дипломної роботи є розширення, систематизація та закріплення теоретичних знань і набуття навичок їхнього практичного застосування при розв’язанні науково-технічних завдань роботи; набуття досвіду обробки, аналізу і систематизації результатів теоретичних та інженерних розрахунків, експериментальних досліджень в оцінці їхньої практичної цінності, можливої області застосування; набуття досвіду представлення та публічного захисту результатів власної роботи. При виконанні даної дипломної роботи використані такі загальнонаукові методи як: аналіз, синтез, аналогія, формалізація, абстрагування, узагальнення, нагляд, опис, порівняння і математичне моделювання. В навчально-дослідному розділі роботи проаналізоване та запропоноване удосконаленням робочого процесу ГТУ шляхом впровадження проміжного охолодження робочого тіла між каскадами компресора. Отримані результати є новими для вітчизняних ГТУ визначеної потужності і дозволяють отримати при впровадженні більш високі техніко-економічні показники. Перелік наукових праць: 1. Analysis of the accuracy of calculation of natural hydrocarbons mixtures thermodynamic properties by using cubic equation of state. Київ : НАУ – POLIT. Challenges of science today, April 2019. Співавтори: Волянська Л.Г., Отрощенко В.В. (Тези). 2. Analysis of the efficiency of a gas turbine unit with two-stage compression. Київ: НАУ – POLIT. Challenges of science today, 8 April 2021. Співавтори: Волянська Л.Г., Пікуль М.О., Отрощенко В.В. (Тези). 3. Проблеми вибору схеми силової установки БПЛА. Київ: НАУ. Науково – практична конференція «Безпілотна авіація України». 14 квітня 2021.-С. Співавтори: Волянська Л.Г., Пікуль М.О., Отрощенко В.В. (Тези). 4.Доцільність застосування безпілотного літального апарату на нафтогазопроводах. Наукоємні технології. – Київ: НАУ.2021, №( ). – С. Співавтори: Козлов В.В., Волянська Л.Г., Отрощенко В.В.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 14 «Електрична інженерія», Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програма «Газотурбінні установки і компресорні станції». Керівник роботи: кандидат технічних наук наук, доцент Козлов Володимир Вікторович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57126
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна робота ОТРОЩЕНКО+.doc3.22 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.