Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56962
Title: Газорозподільна станція з детандер-генераторним агрегатом
Authors: Чернишенко, Іван Олегович
Keywords: газорозподільна станція
детандер-генераторний агрегат
турбодетандерна установка
Issue Date: 4-Dec-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кваліфікаційна робота здобувача освітнього-професійного ступеня "магістр". Галузь знань 14 «Електрична інженерія», спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програма «Газотурбінні установки і компресорні станції». Керівник роботи: кандидат технічних наук наук, доцент Капітанчук Костянтин Іванович
Abstract: Мета кваліфікаційної роботи – розробка детандер-генераторного агрегату для використання на газорозподільній станції з метою запровадження сучасних технологій утилізації енергії тиску природного газу з перетворенням в електроенергію та холод. Об’єкт дослідження – газорозподільна станція. Предмет дослідження – детандер-генераторний агрегат. Матеріали кваліфікаційної роботи рекомендується застосовувати у практичній діяльності фахівців конструкторських бюро і можуть бути використані в процесі модернізації існуючих та розробці новітніх газорозподільних станцій
Description: Кваліфікаційна робота здобувача освітнього-професійного ступеня "магістр" за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програми «Газотурбінні установки і компресорні станції». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 98 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56962
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ - 142 Чернишенко.doc.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.