Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56960
Title: Вплив зупинки лінійної компресорної станції на номінальну продуктивність магістрального газопроводу
Authors: Отрощенко, Володимир Віталійович
Keywords: газопровід
компресорна станція
продуктивність
газоперекачувальний агрегат
Issue Date: 4-Dec-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кваліфікаційна робота здобувача освітнього-професійного ступеня "магістр". Галузь знань 14 «Електрична інженерія», спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програма «Газотурбінні установки і компресорні станції». Керівник роботи: кандидат технічних наук наук, доцент Капітанчук Костянтин Іванович
Abstract: Мета кваліфікаційної роботи – визначення впливу зупинки лінійної компресорної станцій на номінальну продуктивність магістрального газопроводу. Об’єкт дослідження – газотранспортна система України (на прикладі магістрального газопроводу «Союз»). Предмет дослідження – сумісна робота лінійних компресорних станцій та дільниць магістрального газопроводу при умові зупинки однієї з них. Методи дослідження – метод математичного моделювання режимів сумісної роботи та зупинки з лінійних компресорних станцій та дільниць магістрального газопроводу з використанням обчислювальної техніки. Матеріали кваліфікаційної роботи рекомендується застосовувати у практичній діяльності диспетчерської служби оператора ГТС. Результати дослідження представлені на Х Всесвітньому конгресі "Авіація у XXI столітті".
Description: Кваліфікаційна робота здобувача освітнього-професійного ступеня "магістр" за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна програми «Газотурбінні установки і компресорні станції». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 84 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56960
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ 2022 142 Отрощенко.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.