Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56921
Title: Digital Documentary Collections of National Cultural Heritage on the Ukrainian Regional State Archives Websit
Other Titles: Цифрові документальні колекції національного культурного надбання на вебсайтах державних архівів областей України
Authors: Bozhuk, Ludmyla
Tiurmenko, Iryna
Struk, Iryna
Божук, Людмила Володимирівна
Тюрменко, Ірина Іванівна
Струк, Ірина
Keywords: regional state archives of Ukraine
websites
digital collections
national cultural heritage
electronic archives
державні архіви областей України
вебсайти
електронні архіви
цифрові колекції
національне культурне надбання
Issue Date: 2022
Publisher: Springer, Cham
Citation: Tiurmenko, I., Bozhuk, L., Struk, I. (eds). Digital Documentary Collections of National Cultural Heritage on the Ukrainian Regional State Archives Websites / Kryvinska, N., Greguš, M. (eds) // Developments in Information & Knowledge Management for Business Applications. Studies in Systems, Decision and Control // Springer, Cham. Vol 421 (2022). pp. 449-470.
Abstract: The study analyzes the processes of digitization performed by Regional State Archives of Ukraine. These trends have become noticeable since 2016, reaching the highest point in 2019-2020. As of 2020, there are still a small number of articles and scientific papers on the problems of cultural heritage document digitization of Regional State Archives of Ukraine. The monitoring research of Ukraine’s regional state archive websites indicates significant changes in the website organizational structure, their thematic content in comparison with 2016. In 2020, it was established that all Regional State Archives of Ukraine have e-archives compared to 2016. It has been found that e-archives provide up-to-date information. Scientific reference information, namely electronic guides / reference books, metric books, electronic records were discovered. It is emphasized that the development of digital communication has a great impact on the dissemination and promotion of cultural heritage through social networks, blogs, and tags. There is a significant lag between development of cultural heritage documents in Ukraine and foreign archival institutions. These concerns resulted from the long-term absence of document digitization policy, which appeared in spontaneous selection of archival documents and their amounts. In recent research studies, a significant emphasis is placed on observing the need of website organizational structure optimization and storage of digital document copies to improve content management efficiency allowing users to quickly access a document. The importance of thematic diversification of digital cultural heritage collections is emphasized
У дослідженні аналізуються процеси цифровізації, які здійснюють Державні архіви областей України. Обґрунтовано, що ці тенденції стали помітними починаючи з 2016 року, аїхактивізація припадала на 2019-2020 роки. Проведений огляд наукових публікацій засвідчив незначну кількість статей українських науковців, присвячених проблемам цифровізації документів культурної спадщини Держархівами областей України станом на 2020 рік. Моніторинг вебсайтівдержархівів областей України зафіксував суттєві зміни, які відбулися в організаційній структурі вебсайтів та їх тематичному наповненні у порівнянні з 2016 роком. Встановлено, що всі вебсайтиДержархівів областей України станом на 2020 рік мають е-архіви у порівнянні з 2016 роком. З’ясовано, що е-архіви наповнюються актуальною інформацією. Виявлено факт надання віддаленого доступу до науково-довідкової інформації: путівників, довідників, каталогів, описів фондів, анотованих реєстрів описів фондів/справ). Підкреслено, що розвиток цифрових комунікацій позитивно вплинув на поширення та популяризацію культурного надбання через соціальні мережі, блоги, швидкий пошук інформації за допомогою тегів. Водночас зафіксовано відставання розвитку цировізації документів культурної спадщини в Україні від аналогічних процесів у зарубіжних архівних установах. Це факт є наслідком довготривалої відсутності політики оцифровування документів, що виявились у спонтанному відборі архівних документів для оцифровування та їх обсягах. Акцентовано на необхідності оптимізації організаційної структури вебсайтів та форматів зберігання копій цифрових документів для підвищення ефективності управління його контентом користувачами інформаційних послуг. Підкреслено важливість тематичного урізноманітнення цифрові колекції культурної спадщини.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56921
DOI: 10.1007/978-3-030-97008-6_20
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття Скопус до репозитарію 2022-23.pdf312.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.