Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56911
Название: Формування дизайну середовища хореографічної школи
Другие названия: Formation of the design of the environment of the choreographic school
Авторы: Гапійчук, Наталія Ігорівна
Hapiichuk, Nataliia
Ключевые слова: дипломна робота
магістерська робота
дизайн інтер’єру
формування простору
проектування
освітлення
хореографія
танці
школа
безпека
освітнє середовище
інтер’єри хореографічних шкіл
graduate work
master thesis
interior design
space formation
lighting
choreography
school
safety
educational environment
Дата публикации: 2022
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Гапійчук Н.І. Формування дизайну середовища хореографічної школи. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 76 с.
Краткий осмотр (реферат): Створення комфортних умов для розвитку хореографічного мистецтва шляхом формування безпечного та естетично привабливого внутрішнього навчального середовища є актуальним питанням сьогодення. Практична цінність розробленого проекту хореографічної школи полягає у засобах формування безпечного та комфортного простору з урахуванням особливостей та потреб хореографічної діяльності. Результати дослідження можуть бути використані при розробці внутрішнього простору хореографічних закладів. Аналіз досліджень у сфері проектування показав, що у сучасній науці недостатньо розкрито питання формування інтер’єрного вирішення приміщень хореографічних шкіл. У ході роботи досліджено еволюцію формування інтер’єрів танцювальних приміщень у контексті культурно-історичного розвитку балету. Розглянуто особливості функціонально-планувального вирішення внутрішнього простору хореографічних шкіл. Визначено ключові елементи у формуванні дизайну інтер’єру танцювальних залів. Розглянуто основні види підлогового покриття, що використовується у танцювальних залах. Визначено основні особливості формування дизайну середовища сучасної хореографічної школи. У результaті проведеного дослідження розроблено дизайн внутрішнього середовища хореографічної школи з урахуванням потреб хореографічного спорту. Концепція інтер’єру полягає у формуванні комфортного та безпечного середовища із застосуванням нових сучасних матеріалів та технологій.
Creating comfortable conditions for the development of choreographic art through the formation of a safe and aesthetically attractive internal learning environment is an urgent issue today. The practical value of the developed project of the choreographic school lies in the means of forming a safe and comfortable space taking into account the peculiarities and needs of choreographic activity. The results of the study can be used in the development of the internal space of choreographic institutions. The analysis of studies in the field of design showed that the issue of forming interior solutions for the premises of choreographic schools is not sufficiently disclosed in modern science. In the course of the work, the evolution of the formation of the interiors of dance rooms in the context of the cultural and historical development of ballet was investigated. The peculiarities of the functional and planning solution of the internal space of choreographic schools are considered. The key elements in the formation of the interior design of dance halls are defined. The main types of flooring used in dance halls are considered. The main features of the formation of the design environment of the modern choreographic school are determined. As a result of the conducted research, the design of the internal environment of the choreographic school was developed taking into account the needs of choreographic sports. The concept of the interior is to create a comfortable and safe environment with the use of new modern materials and technologies.
Описание: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: д.арх. професор Чернявський Володимир Георгійович
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56911
Располагается в коллекциях:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Пояснювальна_записка Гапійчук_201М.pdfПояснювальна записка5.21 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.