Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56354
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Маркетинг кроскультурного середовища"
Authors: Полоус, Ольга Вікторівна
Хороших, Вікторія
Keywords: кроскультурне середовище
маркетинг
робоча програма
міжнародний маркетинг
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є дисципліною циклу професійної підготовки, теоретичною та прикладною основою сукупності знань та вмінь, що формують управлінський профіль фахівця в сфері міжнародної економічної діяльності. Метою навчальної дисципліни є оволодіння комплексом знань про особливості міжкультурної комунікації в умовах глобалізації; навчання коректному спілкуванню при міжкультурних контактах; ознайомлення з міжкультурними особливостями ведення міжнародного бізнесу; формування толерантного відношення до представників інших культур та цивілізацій,уникнення міжособистісних конфліктів в процесі спілкування з ними.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Маркетинг кроскультурного середовища» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56354
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Маркетинг кроскультурного середовища.pdfробоча програма915.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.