Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56346
Title: Роль маркетингу в управлінні інноваційною діяльністю підприємств в умовах глобалізації економіки
Other Titles: Role of marketing in management of the enterprise innovative activity in the age of economic globalization
Authors: Борисенко, Олена Сергіївна
Тарабан, Марина Володимирівна
Keywords: інновація
стратегія
маркетинг
інноваційний розвиток
innovation
strategy
marketing
innovative development
Issue Date: 2017
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Борисенко О.С, Тарабан М.В. Роль маркетингу в управлінні інноваційною діяльністю підприємств в умовах глобалізації економіки // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. - Одеса, 2017. - Вип. № 14. - С. 75-80
Abstract: Щоб встигнути за швидкоплинними потребами ринку і максимально використовувати можливості, що відкриваються у зовнішньому середовищі, підприємствам потрібно постійно працювати над новими продуктами, технологіями, відносинами з навколишнім світом. Ключем до вирішення цих завдань є інноваційна маркетингова діяльність, яка стає ядром корпоративних конкурентних стратегій. Розробка і впровадження маркетингових інновацій в ринкових умовах – це єдиний спосіб підвищення своєї конкурентоспроможності і підтримки високих темпів розвитку організацій і їхніх торгових марок. Маркетингові інновації спрямовані на більш повне задоволення потреб споживачів, відкриття нових ринків збуту з метою підвищення обсягів продажів, що є запорукою успішного розвитку організації.
In order to keep up with the fast-moving needs of the market and to make the most of the opportunities that open up in the external environment, enterprises need to constantly work on new products, technologies, and relations with the surrounding world. The key to solving these problems is innovative marketing activity, which becomes the core of corporate competitive strategies. The development and implementation of marketing innovations in market conditions is the only way to increase one's competitiveness and support high rates of development of organizations and their brands. Marketing innovations are aimed at more fully meeting the needs of consumers, opening new sales markets in order to increase sales, which is the key to the successful development of the organization.
Description: У статті досліджено інноваційну політику підприємства, процеси проектування інновацій, їх трансформацію в плани і маркетингову інноваційну підтримку споживачів. Визначено напрямки змін у маркетинговій діяльності підприємства та окреслено коло можливих інноваційних рішень щодо формування інноваційних завдань. Article deals with the enterprise innovative policy, innovation designing processes, their transformations into plans and customer marketing innovative support. Courses of changes in marketing are defined and the ranges of possible innovative solutions regarding forming innovative tasks are outlined.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56346
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.