Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56027
Title: Використання космічної спектрофотометрії для дистанційного визначення фізико-хімічних властивостей ґрунтів ландшафтних зон Закарпаття
Authors: Беленок, Вадим Юрійович
Гебрин-Байди, Лілія Василівна
Железняк, Олег Олександрович
Ніколаєнко, Марія Ігорівна
Keywords: remote sensing; space spectrophotometry; agrochemical characteristics of soils; humus determination; landscaped areas of Transcarpathia
дистанционное зондирование; аэрокосмические методы исследований; спектрофотометрия; агрохимические свойства почв; определение гумуса; ландшафтные зоны Закарпатья
Issue Date: 12-Sep-2016
Abstract: Застосовано методи космiчної спектрофотометрiї для iдентифiкацiї типiв ґрунтiв, визначення гранулометричного складу ґрунту, а також для оцiнювання кiлькiсного показника вмiсту гумусу в ґрунтi на основi математичних обрахункiв за даними спектральних каналiв космiчних зображень та даними наземних дослiджень в умовах рiзних ландшафтних зон Закарпатської областi. В процесi статистичної обробки даних класифiковано типи ґрунтiв, встановлено квадратичну залежнiсть мiж спектральною яскравiстю знiмкiв та вмiстом фiзичної глини в ґрунтi та отримано кiлькiснi показники вмiсту гумусу в ґрунтi за даними червоного каналу.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56027
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AstSR_2016_Vol_12_Iss_1_P_57.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.