Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56027
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБеленок, Вадим Юрійович
dc.contributor.authorГебрин-Байди, Лілія Василівна
dc.contributor.authorЖелезняк, Олег Олександрович
dc.contributor.authorНіколаєнко, Марія Ігорівна
dc.date.accessioned2022-08-08T14:32:35Z-
dc.date.available2022-08-08T14:32:35Z-
dc.date.issued2016-09-12
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56027-
dc.description.abstractЗастосовано методи космiчної спектрофотометрiї для iдентифiкацiї типiв ґрунтiв, визначення гранулометричного складу ґрунту, а також для оцiнювання кiлькiсного показника вмiсту гумусу в ґрунтi на основi математичних обрахункiв за даними спектральних каналiв космiчних зображень та даними наземних дослiджень в умовах рiзних ландшафтних зон Закарпатської областi. В процесi статистичної обробки даних класифiковано типи ґрунтiв, встановлено квадратичну залежнiсть мiж спектральною яскравiстю знiмкiв та вмiстом фiзичної глини в ґрунтi та отримано кiлькiснi показники вмiсту гумусу в ґрунтi за даними червоного каналу.uk_UA
dc.subjectremote sensing; space spectrophotometry; agrochemical characteristics of soils; humus determination; landscaped areas of Transcarpathiauk_UA
dc.subjectдистанционное зондирование; аэрокосмические методы исследований; спектрофотометрия; агрохимические свойства почв; определение гумуса; ландшафтные зоны Закарпатьяuk_UA
dc.titleВикористання космічної спектрофотометрії для дистанційного визначення фізико-хімічних властивостей ґрунтів ландшафтних зон Закарпаттяuk_UA
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AstSR_2016_Vol_12_Iss_1_P_57.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.