Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55869
Title: Потенціал розвитку студентського спорту у контексті маркетингового пошуку
Authors: Курисько, І.В.
Ракитіна, Тетяна Іванівна
Keywords: студентський спорт
фізична культура
освітянські послуги
гіподинамія
матеріально-технічна база
організація фізичного виховання
Issue Date: 16-Jun-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Курисько І.В. Потенціал розвитку студентського спорту у контексті маркетингового пошуку / Курисько І.В., Ракитіна Т.І. // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали XVII Міжнародної науково-методичної конференції. - К.: НАУ, 2022. - С. 53-54.
Abstract: У Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту України зазначається, що держава стимулює об’єднання зусиль широких верств населення для визначення стратегічних напрямів розвитку сфери фізичної культури і спорту. Таким чином, на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, фіксується пріоритет управління державою зазначеної сфери. Одночасно у сучасному стані держава не має достатньо коштів, тож скорочення фінансування зазначеної галузі, відсутність внормованого в правовому полі підходу до організації і проведення фізичного виховання та спортивно-масової роботи у ЗВО, ігнорування сучасного стану матеріально-технічної бази та можливості її підтримання у належному стані (на фоні поширення гіподинамії у сучасному суспільстві) створило передумови для надання студентам освітянських (фізкультурно-спортивних) послуг низької якості. Відповідно до зазначеної негативної тенденції знижається рівень вмотивованості наших студентів до фізичного самовдосконалення та занять масовим спортом.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55869
Appears in Collections:XVII Міжнародна науково-методична конференція Фізичне виховання у контексті сучасної освіти (2022)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.