Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55440
Title: Особливості комунікативних навичок з різним рівнем самооцінки
Authors: Зеленевич, Христина Миколаївна
Keywords: дипломна робота
комунікативні навички
навички
спілкування
підлітковий вік
самооцінка
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Зеленевич Х.М. Особливості комунікативних навичок з різним рівнем самооцінки. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 40 с.
Abstract: В сучасних умовах є багато можливостей, де успішність людини великою мірою залежить від її комунікативних навичок. Спілкування пронизує кожну сферу нашого життя, і те як ми вміємо взаємодіяти з іншими особами впливає на наш емоційний комфорт, реалізацію потреб та на подальший розвиток особистості. Комунікативні навички є основою успішного спілкування, тому мають надзвичайно важливе значення для людей. Особливо це стосується підліткового віку, адже цей період є найбільш сприятливим для розвитку комунікативних навичок, для них є актуальним вміти встановлювати нові контакти, набуті навички спілкування впливають на подальше особистісне зростання. У підлітковому віці комунікативна діяльність є провідною, недосконалість комунікативних навичок веде до труднощів внутрішнього саморозкриття, проблем в соціалізації, взаємодії з оточуючими. Тема комунікативних навичок була описана такими авторами як А.М. Гельбак, О.В. Санькова, О.О. Світлякова, Е. Уорік, та ін. Теоретико-методологічну основу дослідження складають: психологічні підходи визначення природи спілкування (З. Фрейд, К. Юнг, Б.Г. Ананьєв, Г.М. Андрєєва, О. Бодальов, О.М. Леонтьев, В.О. Кузьменко, О.Л. Музика), системно-структурний підхід до вивчення особистості та її психокомунікативних проявів (Б.Г. Ананьєв, Г.С. Костюк, Ф. Лерш, С.Д. Максименко, В.В. Рибалка); соціально-психологічні аспекти комунікації (Г. М. Андреєва, М.В. Артюшина), підходи щодо закономірностей розвитку особистості у підлітковому віці (Л.С. Виготський, Л.І. Божович, А. І. Висоцький, Є.В. Емельянова). Успішність комунікації значною мірою залежить від самооцінки. Рівень самооцінки впливає на формування взаємовідносин з іншими людьми. Самооцінка включена в велику кількість зв’язків і виступає в якості важливої детермінанти всіх форм і видів її діяльності, зокрема, що надзвичайно важливо, спілкування. Питання самооцінки у підлітків висвітлено у працях Л. Божовича, Б.Г. Ананьєва, Д.Б. Ельконіна, Л.С. Виготського та ін. Аналіз наукових джерел говорить про те, що проблема особливостей комунікативних навичок підлітків з різним рівнем самооцінки залишається недостатньо вивченою та актуальною на теперішній день, що і зумовило вибір нашої теми дослідження: «Особливості комунікативних навичок підлітків з різним рівнем самооцінки».
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія». Керівник проекту: кандидат психологічних наук, доцент Грузинська Ірина Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55440
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зеленевич Х.М._2022.pdfдипломна робота775.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.