Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55408
Title: Дизайн інтер’єрів хостелу для переселенців
Other Titles: Interior design of a hostel for migrants
Authors: Колотова, Лариса Вячеславівна
Kolotova, Larysa
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
дизайн інтер'єру
готельна справа
хостел
мінімалізм
заклад тимчасового проживання
художнє конструювання
qualification work
bachelor thesis
interior design
temporary residence
hostel
minimalism
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Колотова Л.В. Дизайн інтер’єрів хостелу для переселенців. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 56 с.
Abstract: У сучасному положенні країни проектування хостелів сприймається вже не зовсім як недорогий заклад для тимчасового проживання молоді або туристів, а й ймовірним місцем розміщення людей, які втратили свою домівку в сучасних реаліях. З перспективи майбутнього – інтерес в світі до України зростає, що означає приплив туристів у мирний час, які можуть скористатися послугами хостелів через його певні переваги і ймовірності міжнародної дружби. Саме тому проектування хостелів є актуальним. Практична цінність даного проекту полягає у тому, що спроектований дизайн інтер’єрів хостелу із авторськими розробками має декілька призначень, такі як надання тимчасового житла в зруйнованих містах, а у майбутньому – прийняття бажаючих відвідати ці міста туристів. Крім цього, метою проекту є популяризація хостелів в Україні, як місць для знайомств та спілкування людей, шляхом створення відповідної домашньої атмосфери, та дизайном, що підштовхує до взаємодії та гарного настрою. В ході роботи над завданням на проектування було виконано відповідний аналіз джерел із використанням набутих знань в концепції проекту та його реалізації з прийняттям до уваги різноманітних вимог, норм та правил щодо доречної організації простору для місць спільного проживання людей та подальшої безпроблемної експлуатації будівлі. Виконано і зібрано набір необхідних креслеників з запропонованим варіантом оформлення, розміщенням, деякими авторськими розробками.
In the current situation in the country, the design of hostels is no longer perceived as an inexpensive institution for temporary accommodation of young people or tourists, but also a probable location for people who have lost their homes in modern realities. From the perspective of the future, the world's interest in Ukraine is growing, which means an influx of tourists in peacetime, who can use the services of hostels because of its certain advantages and the likelihood of international friendship. That is why the design of hostels is relevant. The practical value of this project is that the designed interior design of the hostel with original designs has several purposes, such as providing temporary housing in destroyed cities, and in the future - the reception of tourists wishing to visit these cities. In addition, the aim of the project is to promote hostels in Ukraine as places for dating and socializing, by creating an appropriate home atmosphere, and a design that encourages interaction and good mood. During the work on the design task, the relevant analysis of sources was performed using the acquired knowledge in the project concept and its implementation, taking into account various requirements, norms and rules for appropriate organization of space for living together and further trouble-free operation of the building. A set of necessary drawings with the proposed design option, placement, some author's developments was made and collected.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" та згідно Розпорядження декана ФАБД від 16.06.2022 р. №10.01/163 "Про розміщення кваліфікаційних робіт у репозиторії НАУ". Керівник проекту: старший викладач КДІ Сідорова Олена Ігорівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55408
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колотова Л В-5-56_merged.pdfПояснювальна записка2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.