Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55408
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКолотова, Лариса Вячеславівна-
dc.contributor.authorKolotova, Larysa-
dc.date.accessioned2022-06-22T12:58:36Z-
dc.date.available2022-06-22T12:58:36Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationКолотова Л.В. Дизайн інтер’єрів хостелу для переселенців. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 56 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55408-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" та згідно Розпорядження декана ФАБД від 16.06.2022 р. №10.01/163 "Про розміщення кваліфікаційних робіт у репозиторії НАУ". Керівник проекту: старший викладач КДІ Сідорова Олена Ігорівнаuk_UA
dc.description.abstractУ сучасному положенні країни проектування хостелів сприймається вже не зовсім як недорогий заклад для тимчасового проживання молоді або туристів, а й ймовірним місцем розміщення людей, які втратили свою домівку в сучасних реаліях. З перспективи майбутнього – інтерес в світі до України зростає, що означає приплив туристів у мирний час, які можуть скористатися послугами хостелів через його певні переваги і ймовірності міжнародної дружби. Саме тому проектування хостелів є актуальним. Практична цінність даного проекту полягає у тому, що спроектований дизайн інтер’єрів хостелу із авторськими розробками має декілька призначень, такі як надання тимчасового житла в зруйнованих містах, а у майбутньому – прийняття бажаючих відвідати ці міста туристів. Крім цього, метою проекту є популяризація хостелів в Україні, як місць для знайомств та спілкування людей, шляхом створення відповідної домашньої атмосфери, та дизайном, що підштовхує до взаємодії та гарного настрою. В ході роботи над завданням на проектування було виконано відповідний аналіз джерел із використанням набутих знань в концепції проекту та його реалізації з прийняттям до уваги різноманітних вимог, норм та правил щодо доречної організації простору для місць спільного проживання людей та подальшої безпроблемної експлуатації будівлі. Виконано і зібрано набір необхідних креслеників з запропонованим варіантом оформлення, розміщенням, деякими авторськими розробками.uk_UA
dc.description.abstractIn the current situation in the country, the design of hostels is no longer perceived as an inexpensive institution for temporary accommodation of young people or tourists, but also a probable location for people who have lost their homes in modern realities. From the perspective of the future, the world's interest in Ukraine is growing, which means an influx of tourists in peacetime, who can use the services of hostels because of its certain advantages and the likelihood of international friendship. That is why the design of hostels is relevant. The practical value of this project is that the designed interior design of the hostel with original designs has several purposes, such as providing temporary housing in destroyed cities, and in the future - the reception of tourists wishing to visit these cities. In addition, the aim of the project is to promote hostels in Ukraine as places for dating and socializing, by creating an appropriate home atmosphere, and a design that encourages interaction and good mood. During the work on the design task, the relevant analysis of sources was performed using the acquired knowledge in the project concept and its implementation, taking into account various requirements, norms and rules for appropriate organization of space for living together and further trouble-free operation of the building. A set of necessary drawings with the proposed design option, placement, some author's developments was made and collected.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectкваліфікаційна роботаuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.subjectдизайн інтер'єруuk_UA
dc.subjectготельна справаuk_UA
dc.subjectхостелuk_UA
dc.subjectмінімалізмuk_UA
dc.subjectзаклад тимчасового проживанняuk_UA
dc.subjectхудожнє конструюванняuk_UA
dc.subjectqualification workuk_UA
dc.subjectbachelor thesisuk_UA
dc.subjectinterior designuk_UA
dc.subjecttemporary residenceuk_UA
dc.subjecthosteluk_UA
dc.subjectminimalismuk_UA
dc.titleДизайн інтер’єрів хостелу для переселенцівuk_UA
dc.title.alternativeInterior design of a hostel for migrantsuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колотова Л В-5-56_merged.pdfПояснювальна записка2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.