Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54517
Title: 3D моделювання території аеропорту на базі ГІС технологій для забезпечення безпеки польотів
Other Titles: 3D моделирование территории аэропорта на базе ГИС технологий для обеспечения безопасности полетов
3D modeling the airport territory on the gis basis of technologies to provide fire safety
Authors: Закревський, А. І.
Вольвах, В. С.
Крупко, А. І.
Keywords: 3D моделювання
аеропорт
гіс технології
безпека польотів
поверхні обмеження перешкод
перешкоди.
3D моделирование
аэропорт
гис технологии
безопасность полетов
поверхности ограничения препятствий
препятствия
3D modeling
airport
gis technology
flights safety
obstacles limitation surfaces
obstacles
Issue Date: 2017
Publisher: Національний транспортний університет
Citation: Закревський А. І. 3D моделювання території аеропорту на базі ГІС технологій для забезпечення безпеки польотів / А. І. Закревський, В. С. Вольвах, А. І. Крупко // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. - 2017. - Вип. 102. - С. 45-52.
Abstract: Досліджена необхідність 3D моделювання території аеропорту та приаеродромної території з наявними перешкодами та поверхнями обмеження перешкод. Обґрунтовано використання ГІС технологій для створення тривимірних моделей, поєднання їх з картографічними даними та вимогами міжнародного законодавства у сфері аеронавігації і безпеки польотів. Запропонована комплексна тривимірна модель, яка може бути використана, як аеронавігаційний набір даних для вирішення спектру задач з метою забезпечення безпеки польотів.
Исследована необходимость 3D моделирования территории аэропорта и приаэродромной территории с имеющимися препятствиями и поверхностями ограничения препятствий. Обосновано использование ГИС технологий для создания трехмерных моделей, сочетание их с картографическими данными и требованиями международного законодательства в сфере аэронавигации и безопасности полетов. Предложена комплексная трехмерная модель, которая может быть использована, как аэронавигационный набор данных для решения спектра задач в целях обеспечения безопасности полетов.
The needs of 3D modeling of airport and pre-airport territory with existing obstacles and obstacles limitation surfaces were explored. The application of GIS technology for creation of three-dimensional models, combining them with the map data and the requirements of international law in the field of air navigation and safety were based. The complex of three-dimensional model that can be used as an aeronautical set data to address for solving the spectrum of tasks in order to ensure safety was offered.
Description: 1. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3393-17 2. Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією»: Наказ від 11.04.2016 р. № 258 / Державна авіаційна служби України. 3. Сертифікаційні вимоги до цивільних аеродромів України: Наказ від 17.03.2006 р. № 201 / Державна авіаційна служби України. – Режим доступу: http://www.avia.gov.ua/documents/airports/Aviation_Rules/Orders_SAA/23191.html 4. Международные стандарты и рекомендуемая практика. Аэродромы. Том I. Проектирование и эксплуатация аэродромов: приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации.- Изд. 7 (AN 14–1). – Монреаль: ICAO. – 2016. – 380 с. 5. Международные стандарты и рекомендуемая практика. Службы аэронавигационной информации: приложение 15 к Конвенции о международной гражданской авиации. – Изд. 15 (AN 15). – Монреаль: ІСАО. – 2016. – 162 с. 6. Guidelines for Electronic Terrain, Obstacle and Aerodrome Mapping Information (Doc 9881): ICAO – 345 с. 7. Орещенко А. В. Способи програмної реалізації тривимірних реалістичних картографічних моделей / А. В. Орещенко // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 72 / Нац. унт «Львівська політехніка»; — Л. : Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 84 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54517
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
adidb_2017_102_8.pdfстаття501.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.