Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54358
Title: Місце соціології музею у структурі музеєзнавства
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Keywords: соціологія
соціологія музею
соціологічне дослідження
музеєзнавство
практика соціології
музейний простір
Issue Date: 2015
Publisher: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Citation: Карпов В.В. Місце соціології музею у структурі музеєзнавства // Соціологія музею: презентація на тлі простору і часу : колективна монографія - К.: НАКККІМ, 2015. - С. 48-52
Abstract: Структурні елементи музеєзнавства та музейна соціологія тісно пов’язані і взаємодіють з прикладним музеєзнавством та виступають його теоретичною основою. Вона є основою музейного маркетингу та менеджменту. Музейні соціологи займаються багатоаспектним вивченням відвідувачів, прогнозуванням їх попиту на різноманітні види музейної інформації, визна ченням їх очікувань, забезпеченням на цій основі результативності музейних програм. Отже, соціологія музейної справи отримала практичне визнання у діяльності музеїв, однак не набула теоретичного обґрунтування свого місця у загальній структурі музеєзнавства та культури
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54358
Appears in Collections:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Місце соціології у структурі музеєзнавства.pdf45.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.