Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54032
Title: Регенерація моторних олив
Other Titles: Регенерация моторных масел
Regeneration of motor oils
Authors: Адамчук, Аліна Василівна
Адамчук, Алина Васильевна
Adamchuk, Alina Vasylivna
Єфименко, Валерій володимирович
Ефименко, Валерий Владимирович
Yefymenko, Valerii Volodymyrovych
Макарчук, Марина Сергіївна
Макарчук, Марина Сергеевна
Makarchuk, Maryna Sergiivna
Keywords: олива
масло
oil
регенерація
регенерация
regeneration
відпрацьована олива
отработанное масло
used oil
способи регенерації
способы регенерации
methods of regeneration
Issue Date: 2018
Publisher: Донецький національний університет ім. Василя Стуса
Citation: Єфименко В.В., Адамчук А.В, Макарчук М.С. Регенерація моторних олив // Хімічні проблеми сьогодення: тези доповідей I Міжнародної наукової конференції. – Донецький національний університет ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2018. – С. 233.
Series/Report no.: Хімічна інженерія;
Abstract: Проблема відновлення якості моторних олив у світі, а особливо в Україні, стоїть дуже гостро. Велика кількість автомобілів споживає багато олив, які можливо піддавати регенерації, що частково б вирішувало економічні та екологічні проблеми держави. Серед різних напрямів використання відпрацьованих олив найбільш важливе місце займають методи регенерації. Сутність регенерації полягає в очищенні оливи від механічних домішок та води, відгонці паливних фракцій, а також видаленні органічних кислот, смол та інших продуктів окиснення, доведення складу регенерованої оливи до необхідних норм присадками.
Проблема восстановления качества моторных масел в мире, особенно в Украине, стоит очень остро. Большое количество автомобилей потребляет много масел, которые можно подвергать регенерации, что частично решало бы экономические и экологические проблемы государства. Посреди разных направлений использования отработанных масел более принципиальное место занимают способы регенерации. Сущность регенерации заключается в очистке масла от механических примесей и воды, отгонке топливных фракций, а также удалении органических кислот, смол и других продуктов окисления, доведении состава регенерированного масла до необходимых норм присадками.
The problem of restoring the quality of motor oils in the world, and especially in Ukraine, is very acute. Many cars consume a lot of oil that can be regenerated, which would partially solve the economic and environmental problems of the state. Among the various uses of waste oils, the most important are the methods of regeneration. The essence of regeneration is to purify the oil from mechanical impurities and water, distillation of fuel fractions, as well as removal of organic acids, resins and other oxidation products, bringing the composition of regenerated oil to the required standards of additives.
URI: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9ubnUuZWR1LnVhfGhwcy0yMDE4fGd4OjIwOTI4M2QzNWE4Yjc3MmU
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54032
ISSN: 978-966-2770-90-2
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, керівниками яких були викладачі кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези конф. Вінниця_2018.pdfТези доповіді684.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.