Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53974
Title: Інтегрована звітність важливий інструмент для оцінки вартості українських підприємств
Authors: Ясишена, Валентина Валеріївна
Долюк, Алла Вікторівна
Keywords: інтегрована звітність
звіт про управління
інвестори
ресурси
капітал
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ясишена В. В., Долюк А. В. Інтегрована звітність важливий інструмент для оцінки вартості українських підприємств // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. – С.287-290.
Abstract: В статті розглянуто сутність інтегрованої звітності, що представлена звітом про управління. Проведено аналіз праць з питань інтегрованої звітності, визначено переваги та проблеми впровадження інтегрованої звітності в підприємствах України.
Description: 1. Международный стандарт интегрированной отчетности. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://da-strateg.ru/wp-content/ uploads/2015/09/Mezhdunarodnyj-Standart-integrirovannoj-otchetnostiosnovnye-polozheniya-1.pdf. 2. Крупка Я. Д. Про інтегровану та консолідовану звітність.URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/89.pdf. 3. Сторожук Т. М. Проблеми впровадження інтегрованої звітності. Розвиток інтегрованої звітності підприємств : тези виступів міжнар. наук. конф.,4-5 жовтня 2019 р., м. Житомир : Мін-во освіти і науки України, Держ. ун-т «Житомирська політехніка». - Житомир, 2019.- С.174–175. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5117. 4. Проданчук М. А. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 2. С. 24–31. 5. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність. Економіка АПК. - 2018. - № 12 - С. 95. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11150.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53974
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
287_Yasyshena_Dolyuk.pdfТези конференції408.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.