Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53972
Title: Теоретичні аспекти взаємодії фінансової та грошових політик
Authors: Турова, Лариса Леонідівна
Горбачова, Дар‘я Олексіївна
Keywords: модель
економіка
рівновага
грошова політика
фінансова політика
капітал
післякризовий період
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Турова Л. Л., Горбачова Д. О. Теоретичні аспекти взаємодії фінансової та грошових політик // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. – С.285-286.
Abstract: На основі аналізу зарубіжних та вітчизняних джерел літератури досліджено передумови розвитку та можливості застосування моделей взаємодії фінансової та грошової політик. Виокремлено загальні методологічні підходи до пояснення взаємодії фінансової та грошової політик.
Description: 1. Тесля Н. П., Плотникова И. В. Денежно-кредитная и финансовая политика государства: учеб. пособ. Москва: ИНФРА-М, 2012. 174 с. 2. Дзюблюк О.В. Валютна політика: підручник. Київ: Знання, 2007. 422 с. 3. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика: пер. с англ. Москва: Издательство МГУ, 1994. 736 с. 4. Сакс Дж. Д., Ларен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход: пер. с англ. – Москва: Дело, 1996. 848 с
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53972
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
285_Turova_Horbachova.pdfТези конференції403.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.