Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53963
Title: Актуальні питання розвитку обліку фінансових інструментів
Authors: Приймак, Наталія Володимирівна
Keywords: бухгалтерський облік
фінансові інструменти
ПБО
МСБО
МСФЗ
визнання
оцінка
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Приймак Н. В. Актуальні питання розвитку обліку фінансових інструментів // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. – С.273-275.
Abstract: У статті досліджено основні завдання щодо реформування системи бухгалтерського обліку. Визначено проблематику та актуальні питання розвитку бухгалтерського обліку фінансових інструментів кредитування.
Description: 1. Задніпровський О. Г. Облік фінансових інструментів: новації та гармонізація. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Економічні науки». 2014. № 8. С. 186–191. 2. Дружиловская Т. Ю., Добролюбов Н. А. Современные проблемы учета финансовых инструментов организаций. Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2017. № 13. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ finansovye-instrumenty-v-buhgalterskom-uchete-i- otchetnosti-kommercheskih-i-nekommercheskih-organizatsiy. 3. Альошин С. Ю. Фінансові інструменти: визнання та оцінка відповідно до міжнародних стандартів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2016. Вип. 18(1). С. 181–183. 4. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559. Офіційний вісник України. 2001. № 52. С. 183. 5. Попадюк К. МСФО/IFRS 9 образца 2014 года: игра в классификацию продолжается? URL: http://inflexio.ru/msfoifrs-9-obrazca-2014-goda-igra-v-klassifikaciyu-prodolzhaetsya.html. 6. Пилипенко Л. М. Бухгалтерський облік деривативів та їх репрезентація у фінансовій звітності: проблеми методики та методології. Економічний часопис – XXI. 2016. № 156 (1-2). С. 116–120. 7. Бурденко І. М. Фінансові інструменти: особливості їх класифікації. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/ bitstream/123456789/54656/9/Burdenko_financial_liabili ties1.pdf. 8. Приймак Н.В. Облік фінансових інструментів кредитування підприємств торгівлі: автореф. дис. канд. екон. Наук: 08.00.09. Київ, 2019. 24 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53963
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
273_Pryimak.pdfТези конференції408.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.