Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53940
Title: Підвищення рівня фінансової безпеки банківської системи України
Authors: Рибак, Олена Миколаївна
Мельничук, Ольга Петрівна
Keywords: безпека банку
фінансова безпека банківської системи
внутрішні та зовнішні загрози
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рибак О. М., Мельничук О. П. Підвищення рівня фінансової безпеки банківської системи України // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. – С.259-260.
Abstract: Авторами розглянуто та доповнено складові фінансової безпеки банків. Запропоновано заходи з підвищення рівня їх фінансової безпеки з урахуванням сучасного стану та розвитку фінансової системи країни.
Description: 1. Шевців Л. Ю., Сенишин Б. Б. Шляхи підвищення фінансової безпеки банків України в умовах глобалізаційних процесів. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 254–262. URI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-254-262 (дата звернення 07.10.2021). 2. Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2008. 486 с. 3. Жарій Я.В., Дубина М.В. Експрес – діагностика рівня фінансової безпеки комерційного банку Вісник чернігівського державного технічного університету. Фінансові ресурси: проблеми формування та використання. № 4 (62), 2012. С. 259-268. 4. Борець А. М. Економічна сутність та підходи до визначення поняття "Фінансова безпека банку". Управління розвитком. - 2014. №2. С. 151-154. URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle /123456789/6292 (дата звернення 01.10.2021). 5. Пасічник І.В. Курочкін С.А. Фінансова безпека банківської системи України в умовах сьогодення. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2019. №37. С. 631-637. URI: https://doi.org/10.32843/infrastruct37-91 (дата звернення 06.10.2021).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53940
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259_Rybak_Melnychuk.pdfТези конференції397.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.