Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53929
Title: Особливості обліку дебіторської заборгованості
Authors: Кузуб, Михайло Віталійович
Пархоменко, Дар`я Василівна
Keywords: дебіторська заборгованість
прострочена заборгованість
класифікатор дебіторської заборгованості
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кузуб М. В., Пархоменко Д. В. Особливості обліку дебіторської заборгованості // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. – С.222-224.
Abstract: Досліджено питання обліку та списання простроченої дебіторської заборгованості. Запропоновано удосконалення управління дебіторською заборгованістю, що допоможе уникнути прострочення термінів її погашення, а також удосконалить управлінський аспект щодо витрат та доходів кожного окремого підприємства.
Description: 1. Колеснікова О. М. Проблемні питання обліку резерву сумнівних боргів в контексті Податкового кодексу України [Електронний ресурс] / О. М. Колеснікова // Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?Operation=1&iid=772. 2. Волович О. Б. Сутність та класифікація заборгованості підприємства / О. Б. Волович // Економічний простір. — 2012. — No 66. — С. 195–203. 3. Москалюк Г. О. Облік та контроль дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення / Г. О. Москалюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2012. – No 721 – С. 173–178. 4. Подолянюк Р. В. Актуальні проблеми обліку дебіторської заборгованості / Р. В. Подолянюк // Управління розвитком. – 2012. – No 4. – С. 114–116. 5. Кисельова О. Порядок врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №4. - с.24-29. 6. Кузуб М.В. Інструменти стандартизації фінансових даних. URL: https://knute.edu.ua/file/MTc=/c902b121ed3493620cf96cfa0c166fca.pdf. 7. Іванілов О.С., Смачило В.В., Дубровська Є.В. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №1. - С.156-163. 8. Лещій Л. А., Кузуб М. В. Оцінка впливу інфляції на показники фінансової звітності. Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік», присвяченої 70-річчю КНТЕУ. 19-21 жовтня 2016 р., м. Київ. URL: https://knute.edu.ua/file/NzM1OQ==/bbd395069fa67e97d7a68f2c897d9a6a.pdf.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53929
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
222_Kuzub_Parkhomenko.pdfТези конференції401.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.