Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53922
Title: Проблеми ПДВ в Україні
Authors: Овсюк, Ніна Василівна
Руденко, Діана Віталіївна
Keywords: податок на додану вартість
непрямий податок
корупційні дії
податок з обороту
наповнення бюджету
тіньова економіка
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Овсюк Н. В., Руденко Д. В. Проблеми ПДВ в Україні // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. – С.234-235.
Abstract: В роботі досліджено важливість змін в обліку ПДВ. А також необхідність модернізації ПДВ та усунення можливості використання «схем відшкодування ПДВ».
Description: 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями від 28.03.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 2. Войків О.В., Хома І.Б. Механізм впливу ПДВ на фінансово-господарську діяльність суб’єктів. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. C. 180-186. 3. Чижова Т.В. Сучасні реалії адміністрування ПДВ та вирішення проблем його гармонізації. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2011 URL: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/19-1-13-2011.pdf. 4. Про Угоду про асоціацію Україна – ЄС. Міністерство закордонних справ України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text. 5. Історія ПДВ URL: http://chp.com.ua/all-news/item/31501-istoriya-pdv. 6. Загородній А.Г., Єлісєєв А.В. Податки та податкове планування підприємницької діяльності: Монографія. Львів: Цент Бізнес-Сервісу. 2003. 152 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53922
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
234_Ovsyuk_Rudenko.pdfТези конференції384.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.