Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53915
Title: Історія бухгалтерського обліку
Authors: Кузуб, Михайло Віталійович
Смілянець, Дарина Андріївна
Keywords: бухгалтерський облік
періоди розвитку
міжнародні стандарти
туристичний агент
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кузуб М. В., Смілянець Д. А. Історія бухгалтерського обліку // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. – С.216-218.
Abstract: Досліджено періоди розвитку бухгалтерського обліку. Розглянуто бухгалтерський облік у такого важливого учасника ринку туристичних послуг, як туристичний агент.
Description: 1. ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. 2. Туристична діяльність: облік та оподаткування. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005703-turistichna-diyalnist-oblik-ta-opodatkuvannya. 3. Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні. URL: dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/2918/1/Джерелейко_ОБС_31.pdf. 4. Пушкар М.С. Історія обліку та контролю господарської діяльності: Навч. Посібник / Пушкар М.С., Гавришко Н.В., Романів Р.В. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 223 с. 5. Звітність підприємств: [навч. посібн. для студентів вищих навч. закл.] / С.В. Філиппова, Є.І. Масленніков, О.В. Побережець, С.О. Черкасова. – Одеса: Прес-кур’єр, 2015. – 188 с. 6. Кузуб М.В. Інструменти стандартизації фінансових даних. Матеріали Всеукраїнського круглого столу «Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління підприємством» (Київ, 21 квітня 2016 р.). С. 13–17. 7. Звіт про стан дотримання стандартів та кодексів (ЗДСК). Бухгалтерський облік та аудит. URL: http://www.worldbank.org/ ifa/rosc_aa_ukr_ukr.pdf. 8. Лещій Л. А., Кузуб М. В. Оцінка впливу інфляції на показники фінансової звітності. Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік», присвяченої 70-річчю КНТЕУ. 19-21 жовтня 2016 р., м. Київ. URL: https://knute.edu.ua/file/NzM1OQ==/bbd395069fa67e97d7a68f2c897d9a6a.pdf.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53915
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
216_Kuzub_Smilyanets.pdfТези конференції404.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.