Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53911
Title: Проблеми та шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів
Authors: Задерака, Наталя Миколаївна
Лесько, Марія Олександрівна
Keywords: нематеріальний актив
класифікація нематеріальних активів
інтелектуальна власність
бухгалтерський облік
рахунки
Issue Date: 21-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Задерака Н. М., Лесько М. О. Проблеми та шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів // Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення: Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 21 жовтня 2021 р. Т. 2. – Київ: Національний авіаційний університет, 2021. - С.192-194.
Abstract: Розглянуто проблеми та шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів. Запропоновано оновлену класифікацію нематеріальних активів.
Description: 1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z-0893-99#Text (дата звернення: 03.10.2021) 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text (дата звернення: 03.10.2021). 3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: пiдручник. К.: Алерта, 2016. 928 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53911
Appears in Collections:Фінанси, облік, аудит та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192_Zaderaka_Lesko.pdfТези конференції401.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.