Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53710
Title: Переклад нормативних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я: термінологічні абревіатури та акроніми
Authors: Єнчева Г.Г., Семигінівська Т.Г.
Keywords: нормативні документи Всесвітньої організації охорони здоров’я
переклад
термінологія медицини та охорони здоров’я
абревіатури
акроніми
Issue Date: 2021
Publisher: «Гельветика»
Citation: Єнчева Г.Г., Семигінівська Т.Г. Переклад нормативних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я: термінологічні абревіатури та акроніми // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2021. – № 47. – С. 115-119.
Series/Report no.: Філологія;
Abstract: У статті розглянуто структурно-семантичні особливості англомовних термінів-абревіатур сфери медицини та охорони здоров’я нормативної документації Всесвітньої організації охорони здоров’я та визначено способи їх українськомовного перекладу. Наголошено, що тенденція до скорочення термінів сфери медицини та охорони здоров’я зумовлена позамовними та мовними чинниками, пов’язаними з активізацією проблем медицини та охорони здоров’я. Особливістю абревіатур сфери медицини та охорони здоров’я є те, що всі вони є варіантами термінологічних словосполучень. Зазначено, що на структуру скорочених чи абревіаційних термінів упливають певні обмежувальні чинники: фонетичний, морфологічний та семантичний. Аналіз уможливив виявлення таких структурних типів термінів-абревіатур сфери медицини та охорони здоров’я, як ініціальні абревіатури (ініціалізми) – акроніми та літерні; комбіновані абреавіатури. Дослідження засвідчило, що аналізована терміносистема характеризується переважно алфавітизмами. Виявлено випадки, коли терміни-абревіатури отримують граматичні ознаки іменника. Наведено класифікацію термінів-абревіатур сфери медицини та охорони здоров’я нормативних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я за семантичним критерієм. Виокремлено п’ять лексико-семантичних груп, установлено, що найчисельнішими з лексико-семантичних груп є терміни-абревіатури на позначення «назв установ та організацій» та «назв методів досліджень та лікування захворювань». Охарактеризовано способи перекладу термінів-абревіатур сфери медицини та охорони здоров’я нормативних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я. Встановлено, що у процесі перекладу українською мовою термінологічних абревіатур сфери медицини та охорони здоров’я перекладачами найчастіше використовуються методи прямого запозичення, транскодування та cтворення нового українського скорочення. Проаналізовано приклади, де вживання термінів-абревіатур можуть призвести до смислової помилки. Доведено, що вміння зробити правильний вибір серед прийомів перекладу – одне з головних професійних умінь перекладача. Значущим є також володіння перекладачем знаннями у сфері медицини та охорони здоров’я.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53710
ISSN: 2409-1154
DOI: 10.32841/2409-1154.2021.47-3.26
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.