Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53676
Title: Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ Макс Венто
Other Titles: Improving the efficiency of foreign economic activity of Max Vento LLC
Authors: Говтвяниця, Дмитро Володимирович
Keywords: дипломна робота
graduate work
маркетингова інформаційна система
marketing information system
брендінг
branding
електронна комерція
e-commerce
планування
planning
соціальні мережі
social networks
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У роботі розглянуто і узагальнено існуючі теоретико-практичні засади формування розвитку зовнішньоекономічної діяльності шляхом впровадження елементів маркетингової інформаційної системи підприємства в Інтернеті. У першому розділі дипломної роботи було визначено сутність маркетингової інформаційної системи підприємства, маркетингової інформації і методів її збирання і оброблення. У другому розділі здійснено загальний аналіз економічної діяльності ТОВ «Макс Венто», а також фінансово-економічні характеристики, конкурентного середовища та маркетингової діяльності підприємства. Також роблено систему критеріїв оцінки маркетингової інформаційної системи підприємства та проведено порівняльний аналіз маркетингової інформаційної системи підприємства відносно його основних конкурентів. При аналізі комунікаційної політики підприємства ТОВ «Макс Венто", була виявлена її низька ефективність. Для виправлення негативної ситуації, в третій частині роботи нами запропонована модель комплексної маркетингової інформаційної системи підприємства в Інтернеті, на засадах якої далі обґрунтовано стратегію просування бренда Ventolux в соціальних мережах.
In the thesis are considered and generalized existing theoretical and practical bases of formation of development of foreign economic activity of the enterprise by means of introduction of elements of marketing information system of the enterprise in the Internet are considered and generalized. In the first chapter of the thesis the essence of the marketing information system of the enterprise, marketing information and methods of its collection and processing were defined. The second section carried out a general analysis of economic activity of LLC "Max Vento" and financial and economic characteristics, the competitive environment and marketing activities of the enterprise. The system of criteria of evaluation of marketing information system of the enterprise has been offered as well and the comparative analysis of marketing information system of the enterprise in comparison with its main competitors has been made. At the analysis of communication policy of the enterprise "Max Vento" LLC its low efficiency was discovered. To correct this negative situation, in the third part of our work, we have proposed a model of an integrated marketing information system enterprise on the Internet, on the basis of which further developed the strategy of promoting the brand Ventolux in social networks.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Колесник Максим Віталійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53676
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_073_Говтвяниця Д.В..pdfдипломна робота1.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.