Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53663
Title: Прискорення сучасних глобальних трансформаційних перетворень та їх вплив на світові соціально-економічні процеси
Other Titles: Acceleration of modern global transformational transformations and their impact on global socio-economic processes
Authors: Степанов, Олександр Петрович
Stepanov, Oleksandr
Keywords: глобальні трансформаційні перетворення
соціально-економічні процеси
економічне протистояння
global transformational transformations
socio-economic processes
economic confrontation
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Степанов А.П. Прискорення сучасних глобальних трансформаційних перетворень та їх вплив на світові соціально-економічні процеси /А.П. Степанов // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 9-13.
Abstract: За останній рік хід глобальних трансформаційних подій, стан світової політики і економіки різко пришвидшився. Системна криза продовжує поглиблюватися і часом переходить у фази активного соціально-політичного протистояння у всіх основних регіонах планети.Причому, позначилася поляризація в протистоянні західних гравців і їх «візаві» на євроазіатському просторі. Сьогоднішня слабість американського керуючого впливу також підштовхує світових гравців (КНР, Росія, ЄС, Японія) до більш активного осмислення власних стратегічних інтересів і формування фундаментальних положень свого історичного майбуття.
Over the past year, the course of global transformation events, the state of world politics and the economy has accelerated sharply. The systemic crisis continues to deepen and sometimes enters a phase of active socio-political confrontation in all major regions of the planet. Today's weakness of American governing influence also pushes global players (China, Russia, the EU, Japan) to more actively reflect on their own strategic interests and to form the fundamentals of their historical future.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53663
Appears in Collections:Матеріали конференцій (тези доповідей) кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Степанов.pdf123.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.