Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53561
Title: Правове регулювання діяльності мікрофінансових організацій в Україні
Other Titles: Legal regulation of activities of microfinance organizations in Ukraine
Authors: Троцюк, Н.В.
Keywords: споживче кредитування
мікрофінансова організація
мікрокредитування
мікропозика
колекторська компанія
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Троцюк Н.В. Правове регулювання діяльності мікрофінансових організацій в Україні / Н.В. Троцюк // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» / Національний авіаційний університет. - К., 2021. - №2 (59). - С.141-148
Abstract: Мета статті полягає в дослідженні законодавчих положень і доктринальних джерел з метою обґрунтування засад правового регулювання діяльності мікрофінансових організацій в Україні та формулюванні окремих пропозицій до проекту Закону України «Про захист прав позичальників у межах договорів мікрокредитування та мікропозики». Для досягнення визначеної мети були використані загальні та спеціальні наукові методи, зокрема такі як: порівняльно-правовий, системно-структурний методи, а також метод аналізу чинного вітчизняного законодавства. Результати: аналіз понять «мікрофінансова організація», «мікрокредитування», «мікропозика» дав можливість сформулювати авторське визначення мікрофінансової діяльності та визначити її ознаки. Зроблено висновок, що недоліками проекту Закону України «Про захист прав позичальників у межах договорів мікрокредитування та мікропозики» є: відсутність поняття «мікрофінансова діяльність»; правова неврегульованість щодо організаційно-правової форми діяльності мікрофінансової організації. Обговорення: встановлено, що на сьогоднішній день в Україні відсутній спеціальний нормативно-правовий акт, який би регламентував роботу МФО, наслідком чого є недобросовісна діяльність даних організацій. Враховуючи досвід європейських країн щодо діяльності колекторських компаній на ринку фінансових послуг, Україна вперше визначила вимоги щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) та відповідальність за порушення вимог щодо етичної поведінки.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53561
Appears in Collections:Наукові статті кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22854.pdfСтаття571.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.