Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53547
Title: Законодавче закріплення реалізації права на штучну репродукцію
Other Titles: Legislative consolidation of the exercise of the right to artificial reproduction
Authors: Слободська, І. А.
Процко, В. М.
Keywords: безпліддя
право на материнство
право на батьківство
штучна репродукція
допоміжні репродуктивні технології
репродуктивні права
сурогатне материнство
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Слободська І.А., Процко В.М. Законодавче закріплення реалізації права на штучну репродукцію / І.А. Слободська, В.М. Процко // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» / Національний авіаційний університет. - К., 2021. - №1 (58). - С.128-134
Abstract: Мета: стаття присвячена аналізу сучасного стану законодавчого закріплення реалізації права на штучну репродукцію. Методи дослідження: дослідження здійснене з використанням загальноприйнятих методів наукового пізнання, таких як: аналітичного, порівняльно-правового, семантично-пізнавального, системного, статистичного та інших. Основою методології у цьому дослідженні є системний підхід, за допомогою якого вивчалося законодавство України та міжнародний досвід правового регулювання застосування методів штучної репродукції. Результати: автори приходять до висновку, що реалізація права на штучну репродукцію вимагає розробки та прийняття вузькоспеціалізованих нормативно-правових актів, які б урегулювали в повній мірі всі відносини, пов’язані з реалізацією громадянами своїх прав на штучну репродукцію
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53547
Appears in Collections:Наукові статті кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22195.pdfСтаття535.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.