Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52667
Title: Програмне забезпечення моделювання систем цивільної авіації: Навчальний посібник
Authors: Філяшкін, М.К.
Калініченко, В.В.
Кеменяш, Ю.М.
Тупіцин, М.Ф.
Keywords: математичного моделювання
методи моделювання
імітаційна модель
інерціальна навігаційна система
пілотажно-навігаційний комплекс
цивільна авіація
логічний перетворювач
метод найменших квадратів
Issue Date: 2017
Publisher: Принт-центр
Citation: Програмне забезпечення моделювання систем цивільної авіації: навч. посібник / М.К. Філяшкін, В.В. Калініченко, Ю.М. Кеменяш, М.Ф. Тупіцин // – К.: «Принт-центр», 2017. – 256 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуто основні поняття, визначення, положення та принципи математичного моделювання, надано класифікацію математичних моделей і методів моделювання. Моделювання є невід’ємною частиною досліджень об'єктів, процесів або явищ, тобто систем. Під моделюванням розуміють дослідження систем на їх моделях з метою отримання пояснень, які цікавлять дослідника. Удосконалення обчислювальної техніки відкрило перед моделюванням величезні перспективи для дослідження процесів і явищ навколишнього середовища. Комп'ютер як інструмент інформаційних технологій відіграє роль підсилювача технології моделювання. Комп'ютерні моделі прискорюють процеси дослідження, роблять їх більш точним. В авіації моделювання є ефективним способом випробування складних авіаційних систем, що доповнює льотні випробування. Воно полягає у відтворенні засобами обчислювальної техніки процесів, ідентичних тим, що мають місце в реальному польоті. У порівнянні з льотними випробуваннями перевага моделювання зумовлено тим, що воно вільно від ряду обмежень і труднощів, властивих льотному експерименту, таких, наприклад, як необхідність дотримання умов безпеки польотів, проблематичність повторного відтворення ситуації, а також меншими матеріальними і часовими витратами, які припадають на одиничний експеримент. При проведенні такого моделювання широко використовуються моделі динаміки польоту літальних апаратів (ЛА), а також моделі основних функціональними підсистемами ЛА: планера, системи управління, пілотажно-навігаційного обладнання, силової установки, тощо.
Description: Рекомендовано Вченою радою Національного авіаційного університету як навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» вищих навчальних закладів (протокол №8/16 від 17.11.16). Може бути корисним науково-технічним працівникам при розробці алгоритмічного та програмного забезпечення пілотажно-навігаційних комплексів, а також фахівцям у галузі розробки та досліджень складних систем цивільної авіації.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52667
ISBN: 978-966-97410-4-2
Appears in Collections:Монографії, навчальні посібники кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПЗМС ЦА.pdfНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів3.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.