Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52665
Title: Дослідження мікроелектромеханічних систем: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Authors: Василенко, М.П.
Мухіна, М.П.
Синєглазов, В.М
Філяшкін, М.К.
Keywords: лабораторні установки
мікроелектромеханічні системи
дослідження
точності характеристики
програмування мікроконтролерів
оцінювання якості
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дослідження мікроелектромеханічних систем. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / укл.: М.П. Василенко, М.П. Мухіна, В.М. Синєглазов, М.К.Філяшкін – К.: НАУ, 2019. – 115 с
Abstract: Аналіз сучасного стану техніки нових поколінь показує, що одним з найбільш глобальних науково-технічних напрямів, які бурхливо розвиваються і визначають нову революцію у сфері систем, реалізованих на мікрорівні, є мікросистемна техніка (МСТ) і створювані на її базі мікроелектромеханічні системи (МЕМС). Сьогодні МЕМС-пристрої застосовуються майже повсюдно. Мікромашини, механізми та прилади МСТ за вартістю, надійністю, ресурсом, габаритними показниками, енергоспоживанням, широтою та ефективністю застосування істотно перевершують традиційні аналоги. Тому впровадження сучасних мікросистемних технологій в поточну програму бакалаврів в українських університетах узгоджується з програмою спільного європейського проекту Curricula Development for New Specialization: Master of Engineering in Microsystems Design, який підтримується Європейським Союзом. Дана навчально-методична розробка для лабораторного практикуму дає можливість студентам, що вивчають курс «Мікроелектромеханічі системи» паралельно з лекційними заняттями вивчити теоретичний матеріал і підготуватися до виконання лабораторних робіт з дослідження МЕМС. Лабораторні роботи виконуються на персональних комп’ютерах, до яких приєднується модуль Arduino з власним процесором і пам’яттю, який відіграє роль електронного конструктора зі зручною платформою для побудови систем автоматики. Модуль Arduino у свою чергу з’єднаний з досліджуваним зразком МЕМС-пристрою. Містять скорочені теоретичні питання, описи лабораторних установок, вказівки та завдання на випробування зразків мікроелектромеханічних системи. Досліджуються точності характеристики основних типів мікроелектромеханічних датчиків. В ході виконання лабораторних робіт, студенти набувають практичних навичок з програмування мікроконтролерів та з проведеня випробувань зразків мікромеханічних пристроїв, що дозволяє оцінити якість їх виготовлення та функціонування.
Description: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Затверджено методично – редакційною радою університету (протокол №2 від 29.09.2020 р.)
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52665
ISSN: 978-966-97410-4-2
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки до ЛР МЕМС.pdfМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів4.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.