Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52300
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Технології формування бізнес-моделі авіапідприємства на конкурентних ринках "
Other Titles: Educational and methodical complex on the subject "Technologies for forming the business model of an airline in competitive markets"
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Технологии формирования бизнес-модели авиапредприятия на конкурентных рынках"
Authors: Ареф'єва, Олена Володимирівна
Арефьева, Елена Владимировна
Arefieva, Olena
Полоус, Ольга Вікторівна
Полоус, Ольга Викторовна
Polous, Olha
Keywords: авіапідприємство
конкурентні ринки
бізнес модель
стратегія
організаційне вдосконалення
airline
competitive markets
business model
strategy
organizational improvement
авиапредприятие
конкурентные рынки
бизнес модель
стратегия
организационное совершенствование
Issue Date: 19-May-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою дисципліни є формування у здобувачів теоретичних знань та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності удосконалення технології бізнес-моделі авіапідприємства на основі розробки методів моделювання і обґрунтування нормалізованих параметрів функціонування авіапідприємства на конкурентних ринках.
The purpose of the discipline is to form in applicants theoretical knowledge and practical recommendations for improving the efficiency of technology improvement of the business model of the airline based on the development of modeling methods and justification of normalized parameters of the airline in competitive markets.
Целью дисциплины является формирование у соискателей теоретических знаний и практических рекомендаций по повышению эффективности усовершенствования технологии бизнес-модели авиапредприятия на основе разработки методов моделирования и обоснования нормализованных параметров функционирования авиапредприятия на конкурентных рынках.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52300
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТФБМА на КР питання.pdfПитання до заліку219.03 kBAdobe PDFView/Open
Технології формув. бізнес-моделей_РСО.pdfРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ204.72 kBAdobe PDFView/Open
РП Технології формування бізнес-моделей_2021.pdfРобоча програма815.88 kBAdobe PDFView/Open
Тех.бізн.мод..pdfСилабус навчальної дисципліни885.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.