Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52277
Назва: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»
Інші назви: Educational and methodical complex on the subject "Accounting"
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бухгалтерский учет»
Автори: Костюнік, Олена Валеріївна
Ковтуненко, Вікторія Миколаївна
Kostyunik, Elena Valerievna
Kovtunenko, Victoria Nikolaevna
Костюнік, Елена Валерьевна
Ключові слова: бухгалтерський облік
бухгалтерія
бухгалтерский учет
accounting
дебет
кредит
Дата публікації: 20-чер-2018
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Матеріали дисципліни розроблені на основі навчальної програми дисципліни «Бухгалтерський облік» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз, Рейтингова система оцінювання (РСО) е невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкапою та шкапою ECTS. РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
Материалы дисциплины разработаны на основе учебной программы дисциплины «Бухгалтерский учет» и «Методических указаний к разработке и оформлению учебной и рабочей учебной программы дисциплин», введенных в действие распоряжением от 16.06.15 №37 / роз, Рейтинговая система оценивания (РСО) является неотъемлемой составной рабочей учебной программы и предусматривает определение качества выполненной студентом всех видов аудиторной и самостоятельной учебной работы и уровня приобретенных им знаний и умений путем оценки в баллах результатов этой работы во время текущего, модульного и семестрового контроля, с последующим переводом оценки многобальной шкале в оценки национальной клячей и клячей ECTS. РСО предполагает использование модульных рейтинговых оценок (текущей, контрольной, итоговой), а также экзаменационной или зачетной, итоговой семестровой и итоговой рейтинговых оценок.
Materials of the discipline are developed on the basis of the curriculum of the discipline "Accounting" and "Guidelines for the development and design of educational and working curricula of disciplines", put into effect by the order of 16.06.15 №37 / rose, The rating system of assessment (RSO) is an integral part of the working curriculum and provides for determining the quality of the student's all types of classroom and independent study work and the level of knowledge and skills acquired by scoring the results of this work during current, modular and semester control, with the subsequent transfer of the score on a multi-point scale to the scores on the national scale and the ECTS scale. RSO provides for the use of modular ratings (current, control, final), as well as examination or credit, final semester and final ratings.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52277
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
РНП_Бухгалтерський облік_2018(16).pdfробоча програма260.89 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.