Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51676
Title: Механізми реалізації державної мовної політки в освіті
Authors: Глушаниця, Наталія Вікторівна
Keywords: мовна політика
освіта
мова
національна ідентичність
національна свідомість
національна спільнота
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Талком, Київ
Citation: Глушаниця Н.В. Механізми реалізації державної мовної політки в освіті /Н.В. Глушаниця// Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг. ред. О.Г. Шостак. - К.: Талком, 2021. – с.158-160
Abstract: Історія розвитку сучасного світу це «історія виникнення, занепаду, росту і згасання націй і націоналізму», а відтак, етномовні проблеми та їх вирішення є предметом наукового пошуку етнологів, соціологів, лінгвістів, філософів та істориків. Мова визначається як домінуючий чинник консолідації нації. Саме мова забезпечує розвиток національної спільноти, збереження національної ідентичності та зміцнення національної свідомості. «Мова народу, народності чи діаспори – то генетичний код національної культури, запорука самобутності та самозбереження».
Description: Література 1. Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ) 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL:http://esu.com.ua 2. Жайворонок, В. Українська етнолінгвістика. Нариси / В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2007. – 262 с. 3. Розпорядження від 17 липня 2019 р. № 596 Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова - успішна держава” [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/596- 2019-%D1%80#Text 4. Сміт, Е. Національна ідентичність / Е. Сміт. – К.: Основи, 1994. – 223 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51676
ISBN: 978-617-8016-02-9
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. ХІV Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glushanytsya.pdf700.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.