Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51623
Title: Застосування PR-технологій в управлінні сучасною організацією (на прикладі АТ КБ "Приватбанк")
Authors: Михайловська, Марія Олександрівна
Keywords: дипломна робота
зв'язки з громадськістю
піар-технології
просування
стратегія
цільова аудиторія
комунікація
маркетинг
Issue Date: Jun-2021
Citation: Михайловська М. О. Застосування PR-технологій в управлінні сучасною організацією (на прикладі АТ КБ "Приватбанк"). - Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Журналістика". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2021. - 53 с.
Abstract: Ефективна діяльність будь-якого підприємства, зокрема, і банківської установи, в сучасному високотехнологічному і економічно розвиненому світі є не тільки вміння варіювати факторами ресурсного забезпечення виробництва, факторами, що забезпечують бажаний рівень економічного і технічного розвитку підприємства, але, й що є не менш важливим фактором розвитку, це вміння управляти діловою репутацією підприємства за допомогою PR-технологій. Застосування даного напрямку менеджменту дозволяє розвивати економічну стабільність й укладати контракти, що містять найбільш вигідні умови як для самого банку, так і для його клієнта, що в подальшому буде сприяти зростанню ступеня солідності банку. В той же час, динамічність розвитку ринку банківських послуг України, що характеризується гострою конкуренцією, проникненням в банківську систему України іноземних банків, перенасиченістю ринку однотипними послугами, розширенням сфери діяльності банківських установ, сприяла активізації зусиль банків щодо посилення своїх конкурентних позицій. Поряд з цим, нестабільна економічна ситуація, зниження прибутковості підприємств та реальних доходів населення сприяли концентрації зусиль банків на пошуку дієвих засобів просування своїх продуктів, стимулюванні збуту, організації рекламних акцій, PR-заходів та іншого, що визначає потребу у розробці комплексу дій щодо ефективного управління маркетинговими комунікаціями банківської установи.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: кандидат історичних наук Кулинич Олександра Іванівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51623
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти студентів кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Михайловська М.О..pdfДипломна робота907.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.