Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51610
Title: Професійна культура як сутнісна характеристика професійної діяльності авіаційного фахівця
Other Titles: Professional culture as essence description of professional activity of aviation specialist
Authors: Лузік, Ельвіра Василівна
Luzik, Elvira
Демченко, Наталія Іванівна
Demchenko, Natalia
Keywords: авіаційний фахівець
професійна культура
професійна діяльність
сформованість професійної культури
проблеми формування культури
розвиток культури
aviation specialist
professional culture
professional activity
formed of professional culture
problems of forming of culture
development of culture
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лузік Е.А., Демченко Н.І. Професійна культура як сутнісна характеристика професійної діяльності авіаційного фахівця / Е.В. Лузік, Н.І. Демченко // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2021. – С. 50-51
Abstract: Євроінтеграційні процеси нашої країни в багатьох сферах життя поступово змінюють культурні та соціальні пріоритети повсякденної життєдіяльності, спонукають до внутрішніх змін, мотивів вибору і механізмів здійснення професійної діяльності українців. Одним із багатьох чинників і процесів, які впливають на професійну поведінку людини, є професійна культура, тобто надзвичайно важливого значення набуває проблема формування та розвитку професійної культури сучасного фахівця, яка є не тільки обов’язковим елементом професіоналізму, що ґрунтується на загальній культурі людини та її духовності, а й передбачає такий розвиток професійної компетентності фахівця у сфері його діяльності, який підносить цю діяльність та її результати до рівня основних життєвих цінностей, формуючи, при цьому, почуття власної гідності та особистої відповідальності перед іншими людьми за результати своєї діяльності та можливі наслідки технічних чи управлінських рішень.
The authors of the article thoroughly analyze professional culture as an essential characteristic of the professional activity of an aviation specialist, which reflects the individual mental properties of the personality, which is formed and develops during life in the system of continuous education and the process of professional activity and determines the ability to make optimal decisions in unpredictable professional situations.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51610
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лузік Е.В., Демченко Н.І.pdfстаття367.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.