Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51594
Title: Особливості формування автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій
Other Titles: Features of forming of autopsychological competence of future specialists are on information technologies
Authors: Проскурка, Наталія Миколаївна
Proskurka, Nataliia
Keywords: майбутні фахівці з інформаційних технологій
формування автопсихологічної компетентності
інформаційні технології
професійна підготовка
future specialists are on information technologies
forming of autopsychological competence
information technologies
professional preparation
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Проскурка Н.М. Особливості формування автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Н.М. Проскурка // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2021. – С.69-70
Abstract: Світ, у якому ми живемо, щороку стає дедалі складнішим, динамічнішим; тому інтеграція в сучасне суспільство і знаходження свого місця в житті вимагають дедалі більших зусиль і компетентностей від кожної людини. Актуальним стає формування нового типу особистості професіонала, здатного до професійного та особистісного розвитку на основі самопізнання, особистісної саморегуляції, самоконтролю та самовдосконалення. У зв’язку з цим підготовка студентів у закладах вищої освіти повинна якнайповніше забезпечувати процес формування готовності майбутнього фахівця з інформаційних технологій до особистісного та професійного саморозвитку як передумову досягнення високого професіоналізму, що і зумовлює актуальність визначеної теми. Іншими словами, йдеться про актуальність розвитку автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій.
Our work describes the main problems of professional training of future information technology specialists. A program for the formation of the autopsychological competence of future information technology specialists is proposed. The program consists of three modules aimed at enhancing motivation for self-knowledge and self-development; Actualization of a positive attitude towards the process of self-knowledge as an opportunity to achieve a certain level of professional and personal development; awareness of personal responsibility for the consequences of professional self-realization.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51594
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проскурка Н.М..pdfстаття346.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.