Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50932
Title: Основні складові розвитку рекреаційного туризму в Україні
Other Titles: The main components of the development of recreational tourism in Ukraine
Authors: Драчук, Ольга Олегівна
Drachuk, Olha
Keywords: рекреаційний туризм
відпочинок
природні ресурси
оздоровлення
природа
ландшафт
recreational tourism
vacation
natural resources
sanitation
nature
landscape
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Драчук О. О. Основні складові розвитку рекреаційного туризму в Україні // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – С. 137-139.
Abstract: В роботі проаналізовано та сформовано основні складові необхідні для розвитку сучасного рекреаційного туризму в Україні. Виокремлено дві найрозвиненіші зони рекреаційного туризму, що активно використовуються та розвиваються. В карпатському регіоні створено ряд оздоровчих комплексів на базі природних ресурсів, у прибережному морському районі створено найбільшу в Україні базу водного туризму.
The paper analyzes and forms the main components necessary for the development of modern recreational tourism in Ukraine. The two most developed zones of recreational tourism, which are actively used and developed, are singled out. A number of health complexes based on natural resources have been created in the Carpathian region, and the largest water tourism base in Ukraine has been created in the coastal sea region.
Description: 1. Давидова А.Ю., Халіна І.В. Дослідження факторів, що впливають на туристський попит в Україні. Комунальне господарство міст. 2006. С. 71. 2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : Книги-ХХІ, 2003. — 300 с. 3. Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території: Монографія. Львів: Новий Світ-2000, 2012. 176 с. 4. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід: монографія / С. Кузик; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. Л., 2010. — 254 c. 5. Туризм: бізнес-процеси, ціни і ціноутворення: монографія / Н. О. Сагалакова; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ, 2016. — 415 c.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50932
Appears in Collections:Політ. Дизайн інтер'єру. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnuk Tez FABD-Драчук 137-139.pdfТези конференції689.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.