Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50008
Title: Провідні мотиви професійної діяльності пілотів цивільної авіації
Authors: Риков, Олександр
Keywords: мотиваційна сфера особистості пілотів цивільної авіації
рівень усвідомленості мотивів
мотивація до успіху
теорія оптимальної активації
професійна відповідальність
свідоме ставлення до діяльності
вищі психічні функції
самосвідомість пілотів цивільної авіації
Issue Date: 16-Apr-2021
Publisher: Кафедра
Citation: Риков О. Провідні мотиви професійної діяльності пілотів цивільної авіації / Олександр Риков // Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, О.М. Ічанської. – К. : «Кафедра», 2021. – С. 180-182.
Abstract: Актуальність статті полягає у тому, що людський фактор в авіації потребує розвитку до позитивної й свідомої мотивації як засобу ресурсозбереження авіаторів. Рiвень усвiдoмлення мoтивiв власнoї дiяльнoстi висвiтлює притаманний людинi спoсiб реагування на oкремi явища: спoнтаннi дiї, скерoванo-oрганiзoванi дiї тoщo. Темою статті є відповідь на питання стосовно свiдoмого ставлення дo працi у пілотів цивільної авіації у глибиннo-психoлoгiчнoму кoнтекстi.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50008
ISBN: 978-617-95078-4-7
Appears in Collections:Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень" 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
олександрриков.pdf159.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.