Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49892
Title: Полілог перекладачів у контексті тисячоліть: листування Ігоря Костецького, Григорія Кочура та Дмитра Паламарчука
Other Titles: Polylogue of translators in the context of millennia: correspondence of Igor Kostetsky, Hryhoriy Kochur and Dmytro Palamarchuk
Authors: Бурко, Ольга Василівна
Барабаш, Світлана Миколаївна
Burko, Olha
Barabash, Svitlana
Keywords: генезис творчого мислення
псевдонім
театралізована містерія
артефакт
полілог перекладачів
genesis of creative thinking
pseudonym
theatrical mystery
artifact
polylogue of translators
Issue Date: 29-Oct-2020
Publisher: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Citation: Бурко О.В., Барабаш С.М. Онтологія мислення Ігоря Костецького крізь призму його листування з Григорієм Кочуром / О.В. Бурко, С.М. Барабаш // Літературні контексти XX століття (у літературознавчому вимірі) – Ігор Костецький і доба : Збірник VІI Всеукраїнської наукової онлайн-конференції з серії «ХХ століття: від модерності до традиції», м. Вінниця, 29 жовтня 2020 р. Вінницький Державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – Вінниця, 2020.
Abstract: Суперечливі тенденції перехідного характеру порубіжних епох мають вплив на тенденції розвитку світової літератури, зокрема перекладної. У виступі досліджено полілог перекладачів Ігоря Костецького – Григорія Кочура – Дмитра Паламарчука, який тривав упродовж 1067–1972 рр., крізь онтологію творчого мислення І. Костецького.
Contradictory tendencies of transitional character of frontier epochs have influence on tendencies of development of world literature, in particular translated. The article examines the polylogue of translators of Ihor Kostecki - Hryhoriy Kochur - Dmytro Palamarchuk, which lasted from 1067 to 1972, through the ontology of I. Kostecki 's creative thinking.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49892
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри філологічних та природничих дисциплін (інші)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СТАТТЯ Костецький 2020 Бурко Барабаш.pdf556.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.