Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49109
Title: Когнітивно-стильові компоненти професійної ефективності контролерів-операторів у цивільній авіації
Authors: Ічанська, Олена Михайлівна
Keywords: професійна діяльність
ефективність
когнітивно-стильові компоненти
цивільна авіація
Issue Date: 2019
Citation: Ічанська О.М. Когнітивно-стильові компоненти професійної ефективності контролерів-операторів у цивільній авіації // Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства: Монографія колективна / За ред. Л.В. Помиткіної, О.П.Хохліної. – К.: ТОВ «АльфаПІК», 2019. – С. 126-130
Abstract: Провідна тенденція сучасного розвитку людства – це глобалізація, зумовлена технологічними, економічними, політичними та культурними змінами. Тому активізується інтерес до проблеми безпеки як передумови сталого та ефективного функціонування різних систем и структур на як на міжнародному, так і на внутрішньому рівні. У світі вказаної тенденції проблема безпеки цивільної авіації особливо актуальна, адже загроза нападу терористів на повітряні судна цивільної авіації у сучасному світі набула глобального характеру. Безпечне середовище, у якому має функціонувати цивільна авіація, вимагає розробки і впровадження комплексу принципово важливих рішень щодо забезпечення надійності людської ланки. Відповідно, проблема підвищення якості професійної підготовки операторів спеціальних технічних засобів контролю (СТЗК) на безпеку та ефективності їх діяльності сьогодні стає все більш актуальною.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49109
Appears in Collections:Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства: Колективна монографія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ічанська.pdf451.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.