Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48897
Title: Розвиток руху транспорту і послуг за допомогою автоматизації транспортних засобів
Other Titles: Development of traffic and services through vehicle automation
Authors: Шевченко, Юлія Вікторівна
Shevchenko, Yuliya Viktorivna
Горідько, M.Ю.
Горідько, Р.В.
Keywords: розвиток руху транспорту і послуг
автоматизація транспортних засобів
development of traffic and services
vehicle automation
Issue Date: 27-Nov-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Шевченко Ю., Горідько М.Ю., Горідько Р.В. Розвиток руху транспорту і послуг за допомогою автоматизації транспортних засобів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції - Київ, 27 листопада 2020 р .: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Національний авіаційний університет. - К.: НАУ, 2020. - 239 с. С. 166-167
Abstract: Автоматизація транспортних засобів, суден та літаків все більш набирає розвитку і це зрозуміло. Адже автоматизація може дуже допомогти розвитку руху транспорту та послуг. Можливо, для її розвитку потрібно більше часу, ніж передбачають загальні засоби масової інформації, але досягнення комунікаційних та інформаційних технологій, штучного інтелекту та підприємницьких бізнес-моделей можуть гарантувати значні майбутні зміни та вигоди. Досягнення технологій вже принесли суттєві нововведення в сервісному обслуговуванні завдяки послугам прокату автомобілів, велосипедів, які можуть забезпечити доставку товару на наступний день і навіть того самого дня. Потенційні вигоди від підвищення рівня автоматизації та інновацій у сфері послуг включають поліпшену мобільність, швидшу доставку, меншу кількість аварій, зменшення заторів та викидів, а також кращу доступність для інвалідів, людей похилого віку та інше. Також важливими чинниками, що, впливають на розвиток автоматизації транспортних засобів, є перевантажені міські вулиці та вантажні коридори, збільшення викидів від великої кількості діючих транспортних засобів.
Automation of vehicles, ships and aircraft is gaining momentum and this is understandable. After all, automation can greatly help the development of traffic and services. Its development may take longer than the general media anticipates, but advances in communication and information technology, artificial intelligence, and entrepreneurial business models can guarantee significant future changes and benefits. Advances in technology have already brought significant innovations in service thanks to services of hire of cars, bicycles which can provide delivery of goods for the next day and even the same day. Potential benefits from increased automation and service innovation include improved mobility, faster delivery, fewer accidents, reduced congestion and emissions, and better availability for the disabled, the elderly and more. Also important factors influencing the development of vehicle automation are congested city streets and freight corridors, increased emissions from a large number of existing vehicles.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48897
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОЗВИТОК РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПОСЛУГ.pdfматеріали конференції218.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.