Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48843
Title: Методичні рекомендації до виконання наскрізного міждисциплінарного курсового проєкту зі сталого розвитку для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 292
Other Titles: Методические рекомендации к выполнению сквозного междисциплинарного курсового проекту по устойчивому развитию для соискателей первого уровня высшего образования специальности 292
Authors: Біла, Світлана Олексіївна
Сидоренко, Катерина Вікторівна
Била, Светлана Алексеевна
Сидоренко, Катерина Викторовна
Keywords: курсовий проєкт
сталий розвиток
курсовой проэкт
устойчивое развитие
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Біла С. О., Сидоренко К. В. Методичні рекомендації до виконання наскрізного міждисциплінарного курсового проєкту зі сталого розвитку для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» / С. О. Біла, К. В. Сидоренко ; НАУ.  – Київ–Одеса : Фенікс, 2021. – 62 с.
Abstract: Виконання наскрізного міждисциплінарного курсового проєкту (НМКП) зі сталого розвитку ставить за мету практичне втілення здобувачем вищої освіти отриманих системних знань зі сталого розвитку, використання навичок роботи з великим масивом наукової та спеціальної фахової економічної літератури та наукових і аналітичних джерел міждисциплінарного походження, великих масивів статистичної та аналітичної інформації (іншомовної та української), пов’язаної з предметом дослідження, а також – використання набутих раніше системних теоретичних знань за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». НМКП зі сталого розвитку дозволяє здійснити систематизацію та узагальнення отриманих здобувачами раніше знань, вмінь та навичок та комплексно використати їх під час написання НМКП зі сталого розвитку.
Виконання наскрізного міждисциплінарного курсового проєкту (НМКП) зі сталого розвитку ставить за мету практичне втілення здобувачем вищої освіти отриманих системних знань зі сталого розвитку, використання навичок роботи з великим масивом наукової та спеціальної фахової економічної літератури та наукових і аналітичних джерел міждисциплінарного походження, великих масивів статистичної та аналітичної інформації (іншомовної та української), пов’язаної з предметом дослідження, а також – використання набутих раніше системних теоретичних знань за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». НМКП зі сталого розвитку дозволяє здійснити систематизацію та узагальнення отриманих здобувачами раніше знань, вмінь та навичок та комплексно використати їх під час написання НМКП зі сталого розвитку.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48843
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (методичні рекомендації) кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курсовий проєкт сталого розвитку.pdfМетодичні рекомендації до виконання737.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.