Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48838
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "История зарубежной литературы"
Educational and methodological complex of the discipline "History of foreign literature"
Authors: Скрипник, Тамара Миколаївна
Скрипник, Тамара Николаевна
Skrypnyk, Tamara Mykolajivna
Keywords: філологічний вид аналізу
стилістичний вид аналізу
ідея
тема
новела
поезія
лінгвістичний вид аналізу
theme
novel
idea
зарубежная литература
идея
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі філології. Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з історичним розвитком зарубіжної літератури.
This academic discipline is theoretical and practical basic of the total combination of knowledge and ability that shape the character of the spesialist in the field of the philology. The aim of the discipline is the acquaint students with historic development of the foreign literature.
Данная учебная дисциплина есть теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в сфере филологии. Целью преподавания дисциплины стало ознакомление студентов с историческим развитием зарубежной литературы.
Description: Спеціальність 035 "Філологія". НМК містить робочу програму, рекомендації для самостійної роботи студентів, в тому числі заочної форми навчання, зразки поточного тесту, модульної контрольної роботи.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48838
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладу



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.