Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48210
Title: Тенденції інноваційного розвитку публічного управління в країнах Європи
Authors: Пасічник, Ганна Олегівна
Keywords: публічне управління
дипломна робота
економічна політика
органи державної влади
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Основною тенденцією змін управління на державній службі в європейських країнах стало перенесення управлінських методів і технологій з комерційної сфери в державну. Підходи та технології управління, відпрацьовані в комерційних структурах, впроваджуються в практику управління державних організацій: авторитарне управління змінює менеджмент участі, монополію з надання послуг змінює змагання, конкуренція з надання послуг, механізм бюрократії перетворюються на механізм ринку і т.д. У державних організаціях нового типу змінюється роль керівника лідера, який допомагає співробітникам самостійно виробляти нові підходи, удосконалювати прийоми і методи виконуваної роботи, перетворювати колектив в єдину монолітну команду, здійснювати налаштування цієї команди і здійснювати особистий позитивний вплив на вирішення спільних завдань. У процесі становлення нової моделі управління змінюється і роль персоналу. Інвестиції в людський капітал є настільки ж важливими, як і інвестиції в основні фонди. Обов'язковим стає безперервне навчання державних службовців. Перехід управління на державній службі від традиційної бюрократичної моделі до нової моделі управління, орієнтованої на пошук ефективного вирішення проблем, характеризується більшою орієнтацією на цілі і місію на відміну від орієнтації на правила і процедури. Практика формування місії (чітко виражена причина існування організації на ринку, яка деталізує статус фірми і забезпечує напрям і орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях) поступово зміцнюється в державній службі. У практику державної служби впроваджуються методи кількісної оцінки результатів, зокрема оцінки ефективності (співвідношення результатів до витрат), результативності (співвідношення фактичного результату до планованого) і економії (співвідношення планованих витрат до фактичних).
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: Чібісова Ірина Валентинівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48210
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри публічного управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська_дипломна_робота__Пасічник_Г_О.pdfдипломна робота662.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.