Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48038
Название: Метафоризація як спосіб творення термінології
Другие названия: Metaphorization as a way of creating terminology
Авторы: Сібрук, Анастасія Володимирівна
Sibruk, Anastasiia
Ключевые слова: метафора
деривація
метонімія
синекдоха
термінологія
епітет
metaphor
derivation
metonymy
synecdoche
terminology
epithet
Дата публикации: 16-фев-2020
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Сібрук А.В. Метафоризація як спосіб творення термінології / А.В.Сібрук // Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (February 16-18, 2020). - Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. - P. 62-65
Серия/номер: ІІ;
Краткий осмотр (реферат): Аналіз сучасної термінології засвідчує, що серед продуктивних термінотвірних засобів значне місці посідає метафора, що надає терміну образності та яскравості. Якщо досліджувати різні енциклопедичні та довідкові видання різного спрямування, то можна звернути увагу на те, що текст переповнений термінологізованими (номінативними) метафорами. Термінологія одержує для своїх потреб загальновживане слово, утворене на основі образного сприйняття дійсності. Метафора й метонімія як чинники творення нових термінів сприяють поповненню термінологічного апарату новими термінами або новими значеннями вже існуючих термінів. Метафора у науковому дискурсі репрезентує нові сторони змісту понять, відкриває не традиційні семантичні значення, зосереджує увагу адресата на сутності нового наукового явища.
The analysis of modern terminology shows that among the productive terminological means a significant place is occupied by the metaphor that gives the term imagery and brightness. If we study different encyclopedic and reference editions of different directions, we can pay attention to the fact that the text is full of terminologized (nominative) metaphors. Terminology receives for its needs a common word formed on the basis of figurative perception of reality. Metaphor and metonymy as factors in the creation of new terms contribute to the replenishment of the terminological apparatus with new terms or new meanings of existing terms
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48038
ISBN: 979-1-293-10109-3
Располагается в коллекциях:Наукові статті НПП кафедри української мови та культури

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
тези_Сібрук.pdf503.71 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.